Simsportens olika grenar

Simsporten innehåller olika grenar som baseras på olika simsätt och distanser. Inom sporten simning brukar man tala om fyra olika huvudsakliga simsätt. Dessa är: Bröstsim, ryggsim, fjärilssim och frisim. I frisim får man simma på vilket sätt man vill, men det vanligaste är att man crawlar, vilket går snabbast.

De fyra olika simsätten

Nedan beskrivs d3125002_150a3bcbe fyra olika simsätten som används vid tävlingssimning.

  • Bröstsim

Att simma bröstsim är det mest traditionella simsättet och det som de flesta människor kan och har lärt i simskolor.

  • Ryggsim

Professionell nivå på ryggsim skiljer sig något från ”simskole”-ryggsim. Armarna förs i professionell ryggsim i en rörelse som mer liknar crawl och benen sparkar istället för att göra ”simtag”.

  • Fjärilssim

Det jobbigaste och även mest moderna simsättet är fjärilssim där man för armarna parallellt framåt som fjärilsvingar för att göra armtag. Bentagen består av två jämfotasparkar. Det är tekniskt svårare att lära in än bröstsim och ryggsim.

  • Frisim

Frisim består oftast, som nämnts ovan, av crawl. Detta innebär att armarna vevar framåt, en i taget och plöjer genom vattnet och längs kroppen i en roterande rörelser. Bentagen består av icke-parallella sparkar.

Medley

Det finns också en tävlingsgren inom simning där de fyra simsätten kombineras. Den kallas medley och utförs i olika ordning beroende på om det är individuell medley eller lagkamp. Individuellt simmas ordningen fjärilssim, ryggsim, bröstsim och frisim. I lag simmas det i ordningen ryggsim, bröstsim, fjärilssim och frisim. Detta är p.g.a. att det är svårt att göra ett skifte mellan simmare där nästa lagkamrat ligger på rygg i bassängen. Ryggsim blir därför den första grenen i lagmedley.

Distanser

De fyra olika simsätten kan kombineras i olika tävlingsgrenar i olika distanser. För bröstsim, ryggsim och fjärilssim tävlas det professionellt i distanserna 25, 50, 100 och 200 m.

I frisim tävlas det i fler distanser; 25, 50, 100, 200, 400, 800 och 1500 m.

Medley körs i 100, 200 eller 400 m när det gäller den individuella varianten och i 4 x 50 m eller 4 x 100 m i lagkamp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *