Karlskronas Simsällskap

Karlskronas simsällskap är en verksamhet som vill vara en förebild inom idrott och då främst simkonst, simklubben sysslar med bland annat livräddning, triathlon och modern femkamp. Man har som mål att inte bara upprätthålla intresset för simkonst utan även att öka intresset. Karlskronas simsällskap bildades den 25 augusti år 1900 och år 2000 firade simklubben alltså 100 år och är därmed 116 år idag, redan från start var tanken att alla som hade ett intresse för simning var välkomna till simklubben. Idag finns det fler grenar i simsällskapsklubben än när man öppnade upp den, bland annat babysim, konstsim, vattenpolo samt handikapps simning. Man20992870-vrpai vill välkomna alla typer av människor och har gjort det man kan för att bjuda in olika typer av människor till simklubben.

Karlskronas simsällskap har som mål att nå ut till barn och ungdomar då de vet att det är viktigt att barn och ungdomar rör på sig mer än de gör idag. Barn och ungdomar som får ett sportintresse är dessutom mindre benägna att testa på alkohol och droger, därför är det viktigt att man aktiverar ungdomarna och ser till att de får positiva intressen i sin vardag som gör gott för deras kropp och själ. Som förälder kan man till stor del påverka barnen och det finns även vuxensim för de äldre. Simning är en sport som passar alla, både stora och små och det är även ett smidigt och skonsamt sätt att röra sig på. Därför kan simning fungera som rehabilitering och om man har en gammal idrottsskada som exempel så är simning en mycket skonsam rehabilitering.

Dessutom är det en fördel att gå med i ett simsällskap som Karlskronas simsällskap när man vill börja träna, det skapar en gemenskap och gör att det är enklare att fortsätta. Simning är dessutom mycket avslappnande och nödvändigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *